เจ้าหน้าที่สช.อ.จะนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮิจเราะห์ศักราช 1444
9 ส.ค. 65 15:02 น. 488 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสุชาติ ซิรยานนท์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮิจเราะห์ศักราช 1444 โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา​ เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา