วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิด ”งานพหุวัฒนธรรมและของดีสะบ้าย้อย ประจำปี 2565“ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
5 ส.ค. 65 18:04 น. 11 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และบุคลากรในหน่วยงาน 
เข้าร่วมพิธีเปิด "งานพหุวัฒนธรรมและของดีสะบ้าย้อย ประจำปี 2565"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรและการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมบนเวที