รองเลขาธิการ กช. ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
8 พ.ย. 60 08:07 น. 178 ครั้ง
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สำหรับโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ และ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดย  นายชลำ  อรรถธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประธานเปิดการอบรม  มีผู้บริหารและครูผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าอบรม จำนวน  ๔๐๐ คน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมไปอบรมที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน ๒๐๐ คน และอบรมที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน ๒๐๐ คน