นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับประเมินครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2565
5 ส.ค. 65 15:48 น. 40 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับประเมินครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2565 เพื่อรับประเมินระดับภาค ประกอบด้วยโรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินระดับภาคของโรงเรียน   ภาพ : นายอับดลเล๊าะ สอมัน ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์