นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ ประชุมบุคลากร เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ
2 ส.ค. 65 16:04 น. 16 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ ประชุมบุคลากร เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ เพื่อชี้แจงข้อราชการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ปัญหาและข้อเสนอแนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง