นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการ กินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
2 ส.ค. 65 13:39 น. 12 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการ กินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมด้วยบุลากรเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ณ ศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างโลตัสจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในโครงการ กิจกรรมสัญจรในครั้งนี้ มีส่วนราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นที่อ.จะนะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน   ภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์