นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และสภาพความเป็นจริงเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องพระราชบัญญัติการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอก
6 ก.ค. 65 14:25 น. 41 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา และพนักงานด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และสภาพความเป็นจริง ตามที่โรงเรียนหาดใหญ่ณคราการบริบาล ได้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อทำการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่ณคราการบริบาล อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องพระราชบัญญัติการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อไป


ข่าวจาก: facebook