ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
4 ก.ค. 65 14:47 น. 41 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 54/2565 ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนตายุดตอลีบีน และลงตรวจเพิ่มเติมโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี