นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 7/2565
28 มิ.ย. 65 10:23 น. 36 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 7/2565 มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 


ข่าวจาก: facebook