สช.จ.สงขลา จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ครู ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปี 2566
27 มิ.ย. 65 14:25 น. 28 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ครู ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาแก่ครู ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน ที่ได้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) จำนวน 20 ราย และ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) จำนวน 10 ราย โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook