ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
24 มิ.ย. 65 16:01 น. 109 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 54/2565 ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ และโรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี