นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จงสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565
27 มิ.ย. 65 11:07 น. 40 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook