นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565
20 มิ.ย. 65 16:12 น. 202 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 54/2565 คณะกรรมการชุดที่ 3ตรวจนิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน 2 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา และโรงเรียนกีญามุดดีน รวมจำนวนนักเรียน 1,739 คน                                                                ภาพ : อับดนเล๊าะ สอมัน  /ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์