นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางสาวภัคธีมา ใบหวัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ตรวจ ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65 14:18 น. 254 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางสาวภัคธีมา ใบหวัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ตรวจ ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา