นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 มิ.ย. 65 14:14 น. 200 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การแก้ไขปัญหากำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ณ ห้องประชุม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอนาทวี เป็นประธานการประชุม