นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
6 มิ.ย. 65 10:03 น. 163 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา