ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On site ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
30 พ.ค. 65 14:38 น. 71 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนดรุณวิทยา โรงเรียนดำรงศาสน์ และโรงเรียนกีญามุดดีน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน สนทนาซักถาม มาตรการแนวทางการดำเนินการเปิดการเรียนการสอน On site รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ        ภาพ : นายอับดนเล๊าะ สอมัน  /ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์