นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
25 พ.ค. 65 16:04 น. 144 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และโรงเรียนสันติวิทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน สนทนาซักถาม มาตรการแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ                              ภาพ : นายอับดนเล๊าะ สอมัน  /ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์