นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประชุมการจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี) มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565
24 พ.ค. 65 13:53 น. 140 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่  24 พฤษภาคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมการจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี) มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ และผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ร.ร.รุ่งโรจน์วิทยา ร.ร.ดีนูลอิสลาม ร.ร.มุสลิมจะนะศึกษา (อ.จะนะ) ร.ร.มูลนิธิอิติซอมวิทยา ร.ร.ตายุตตอลีบีน (อ.เทพา) ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์ (อ.นาทวี) และร.ร.ธรรมคีรีวิทยา (สะบ้าย้อย) ร่วมเป็นสักขีพยานการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      ...ภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์