สช.จ.สงขลา จัดโครงการสรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์สอบ
20 พ.ค. 65 17:35 น. 91 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการสรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์สอบ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการและประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา นางพัทธ์นันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปี 2564 ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานของจัดการทดสอบ และนำเสนอปัญหา เพื่อสะท้อนการดำเนินงาน ตกผลึกแนวทางการแก้ไขปีที่ผ่านๆมา อีกทั้งยังร่วมระดมความคิดเพื่อวางแนวทางพัฒนาบริหารจัดการของศูนย์สอบและการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปี 2565 ทั้งนี้ประธานโครงการได้มอบหมายให้ นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีปิด ณ ซารีน่าบีทไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ข่าวจาก: facebook