ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
18 พ.ค. 65 21:02 น. 20 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 17 พฤษภาคม  2565 เวลา 11.00 น.นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้มอบหมายให้ นางสาวคอลีเย๊าะ โตะฮิเล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการของการจัดการสอบ สนามสอบและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น และตกผลึกแนวทางพัฒนาร่วมทั้งบริหารจัดการของศูนย์สอบ โดยมีนายมูฮันมัด  ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา