บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
17 พ.ค. 65 15:07 น. 46 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาเปิดเรียนด้วยหลักการ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน" นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง

.

โดยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำชับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดตามมาตรการหลัก (DMHT-RC) , 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา อีกทั้งการบริหารจัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ รับรองในกรณีที่มีแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนอยู่เสมอ 


ข่าวจาก: facebook