ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
14 พ.ค. 65 10:18 น. 21 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.30 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือการดำเนินงานเตรียมการเปิดภาคเรียนร่วมกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา