ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งปอเนอะ อ.สะบ้าย้อย
13 พ.ค. 65 16:55 น. 20 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

12 พฤษภาคม 2565
นายอุทิศ อมรมณ ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งปอเนอะ