ประชุมครูพละศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
12 พ.ค. 65 13:30 น. 62 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันนี้(12 พ.ค.65) เวลา08.30น.นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานกีฬาจัดประชุมครูพละศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดชายแดนภาคใต้(อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)ณ ห้องประชุมอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา