นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ภายใต้
12 พ.ค. 65 13:18 น. 109 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันนี้(12 พ.ค.65) เวลา08.30น.นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ ภายใต้ "หลักคิดสื่อ  3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี" โดยมีครูปฐมวัยจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจาก 7 โรงเรียน จำนวน 21 คน ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย