รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วม​เป็นเกียรติ​ในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยึด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์”
11 พ.ค. 65 11:37 น. 19 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่​ 11 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 09.30 น. น​ายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รองผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนจัง​หวัดสงขลา​ รักษา​การ​ใน​ต​ำ​แหน่ง ​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ร่วม​เป็นเกียรติ​ในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ร่วมสื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนาย​ประพันธ์​ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น​ประธาน​ในพิธี


ข่าวจาก: facebook