ประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามที่กำหนดลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565
6 พ.ค. 65 18:03 น. 67 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ ติดตามโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่าย 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ ติดตามทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามที่กำหนดลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา