สช.จ.สงขลา จัดประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ ติดตามโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่าย 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 พ.ค. 65 15:43 น. 75 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ ติดตามโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่าย 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามที่กำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook