สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ
5 พ.ค. 65 15:07 น. 21 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน ตามที่โรงเรียนญันนะห์วิทยา ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้ยื่นเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารของโรงเรียนตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ได้กำหนดไว้ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook