สช.จ.สงขลา จัดประชุมติดตามและรับฟังการรายงานการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาระงาน
29 เม.ย. 65 15:35 น. 17 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามและรับฟังการรายงานการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาระงาน รวมทั้งได้เสนอแนะ แนวทางการจัดทำรายละเอียดของอัตรากำลังในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook