นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
20 เม.ย. 65 21:18 น. 253 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอะจะนะ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ/ผู้แทน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ       
ภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์