ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตาดีกาบ้านต้นปราง
29 มี.ค. 65 15:55 น. 196 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสุชาติ ซิรยานนท์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ที่ 37/2564 ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตาดีกาบ้านต้นปราง ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารนบาหาร์สะบารังตัฟเร๊าะ  ตำบลป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา งบประมาณสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   
ภาพ: นายอับดนเล๊าะ สอมัน /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์