นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
29 มี.ค. 65 13:26 น. 160 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครู รอบประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 35 คน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ผ่านระบบ Google Meeting    ภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์