นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น อิบตีดาอียะห์ ประจำปีการศึกษา 2564/1442 ฮ.
28 มี.ค. 65 15:50 น. 131 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น อิบตีดาอียะห์ ประจำปีการศึกษา 2564/1442 ฮ. ณ มัสยิดดารุสสลาม (ลำลอง) อ.นาทวี จ.สงขลา