นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่4"
28 มี.ค. 65 15:45 น. 208 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่4" </div>
				                <div id=