นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่และขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนม้างอนวิทยา
21 ก.พ. 65 16:24 น. 234 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่และขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนม้างอนวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยขอขยายระดับการศึกษาเป็นประถมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีความพร้อมของอาคารสถานที่ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม                 ภาพ :  นายอับดนเล๊าะ สอมัน /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์