นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
18 ม.ค. 65 17:11 น. 81 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ  โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์  โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ และโรงเรียนดีนูลอิสลาม พบว่า โรงเรียนมีมาตรการและแนวทางเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา      (ภาพ : นายอับดนเล๊าะ  สอมัน /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์ )