รอง ผอ.สช.จ.สงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาด CV-19
18 ม.ค. 65 15:25 น. 48 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาด CV-19 จากผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการเปิดโรงเรียนปลอดภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนส์ Zoom meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook