ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
18 ม.ค. 65 14:06 น. 82 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

นที่ 18 มกราคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา