ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา โรงเรียนศาสน์สันติธรรม และโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
14 ม.ค. 65 16:34 น. 103 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา โรงเรียนศาสน์สันติธรรม และโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา