นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจความพร้อมในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนในระบบ
14 ม.ค. 65 16:26 น. 9 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนูรียะห์ ดือรามะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อ.จะนะ ในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนในระบบ            ภาพ : นางสาวนูรียะห์ ดือรามะ /ข่าว : นายอับดลรอหมาน สอมัน