ลงพื้นที่​ตรวจ​ความพร้อม​สถานศึกษา​และ​เยี่ยม​เยียน​เพื่อ​สร้าง​ขวัญ​กำลัง​ใจ​ให้โรงเรียน​ในสังกัด​ที่จะเปิดเรียน On-Site
14 ม.ค. 65 15:47 น. 14 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานศึกษาและเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook