ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานศึกษาและเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE
13 ม.ค. 65 15:33 น. 26 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานศึกษาและเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook