นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำ การดำเนินการตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนานาชาติทางเลือกหาดใหญ่ - Wonder Valley (วอนเดอร์ วัลลี่)
12 ม.ค. 65 22:14 น. 68 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำ การดำเนินการตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนานาชาติทางเลือกหาดใหญ่ - Wonder Valley (วอนเดอร์ วัลลี่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook