นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานศึกษาที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา และโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
12 ม.ค. 65 22:07 น. 14 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานศึกษาและเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา และโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook