นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา ของการเปิดเรียนการสอนแบบ On-Site วันแรก
12 ม.ค. 65 11:20 น. 300 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา ของการเปิดเรียนการสอนแบบ On-Site วันแรก ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)