สช.จ.สงขลา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
11 ม.ค. 65 17:18 น. 16 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้นำหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และได้ถือโอกาสได้เข้ามอบกระเช้าเทศกาลปีใหม่ และของที่ระลึกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 


ข่าวจาก: facebook