นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกามะวาย์)
11 ม.ค. 65 15:17 น. 19 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกามะวาย์) ประกอบด้วย งานคาน งานพื้น งานเสา ชั้น 3 และงานบันได ชั้น 1 พบว่า ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฯ (ตาดีกา) มะวาย์ ดำเนินงานการก่อสร้างเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  ภาพ : นายอับดลเลาะ สอมัน  /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์