นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมการขอเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on - site ของโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ
6 ม.ค. 65 15:50 น. 31 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ชุดที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมการขอเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on - site ของโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา